הסרת צו מבנה מסוכן

הסרת צו מבנה מסוכן באתר קבלן שיפוצים המוביל בתחום  הסרת צו מבנה מסוכן הוא התהליך שבו מבנה נחשב בטוח ואינו זקוק להריסה. ניתן להוציא צו בנייה מסוכן אם ימצא מפקח כי נגרם למבנה נזק כה חמור עד שהוא עלול להתמוטט או שהוא מהווה סכנה מיידית לציבור. הסרת צו בנייה מסוכן הוא תהליך של הוצאת מבנה […]